Kto sme

Sme občianske združenie so sídlom v Bratislave. Zameriavame sa na podporu projektov v oblasti cestovného ruchu, vytváranie partnerstiev na regionálnej, nadregionálnej ako aj cezhraničnej úrovni. Taktiež sa zameriavame imptementáciou projektov v oblasti ľudských zdrojov a usporadúvaniu výstav, workshopov a iných podobných podujatí.

Posledne realizované projekty


Oznamy

  • 19. 12. 2013 – Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 ZoVO – kurzy IT
  • 19. 12. 2013 – Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 ZoVO – zabezpečovanie zverejňovania